מאת ארנון רולניק ויוסי ארנרייך

 

טיפול ביופידבק לעולם אינו מתרחש לבד. תמיד קיימת בעת הטיפול נוכחות נוספת – "האחר". את הפציינט מלווה איש המקצוע; הוא או היא נמצאים, מדריכים, בוחנים, מרגיעים ומחזקים הצלחה.  במצב זה, השפעתו של איש המקצוע על הפציינט ברורה. רולניק וארנרייך מתמקדים כאן במטפל כמו גם באחרים – בת הזוג או בן הזוג, הילד וההורה. הנוכחות של "האחר" מניבה מספר משמעויות וקונוטציות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכודינמית. ה"אחר" נושא משמעות עבור הפציינט, ולכן המנגנון המניע את היחסים התרפויטיים הם ההכרה של הפציינט בנוכחות ה"אחר", ולאחר מכן משמעותה והשפעתה עליו.

המאמר מנסה לחקור את התפקידים השונים של אנשי המקצוע בביופידבק באמצעות רעיונות מודרניים של נוירוביולוגיה ביןאישית כבסיס ליחסים הפסיכותרפיים הדינמיים.

לינק למאמר באנגלית:

לינק נוסף למאמר באנגלית באתר פרוקואסט:

https://www.proquest.com/docview/2166930763?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true